آوریل 5, 2020
عمر مفید لنت

عمر مفید لنت ترمز چقدر است؟


با این که دستورالعمل مشخصی برای تعویض لنت ترمز وجود ندارد، اما معمولا پس از طی ۸۰ هزار کیلومتر لنت‌های ترمز فرسوده می‌شوند و در صورت کند شدن سیستم ترمز باید آن را تعویض کرد. عمر مفید لنت ترمز بیش از هرچیزی به سبک رانندگی...

آوریل 5, 2020

چگونه لنت ترمز مناسب انتخاب کنیم؟


روش اول: انتخاب لنت ترمز و کفشک مناسب
1_یکی از روش‌های مواد اصطکاکی چسبی یا پرچین شده را انتخاب کنید.
2_در هنگام انتخاب مواد سازنده ترمز به هدف خود از رانندگی فکر کنید