آوریل 5, 2020

چگونه لنت ترمز مناسب انتخاب کنیم؟


روش اول: انتخاب لنت ترمز و کفشک مناسب
1_یکی از روش‌های مواد اصطکاکی چسبی یا پرچین شده را انتخاب کنید.
2_در هنگام انتخاب مواد سازنده ترمز به هدف خود از رانندگی فکر کنید

دسامبر 15, 2019

چگونه به درستی از ترمز ABS استفاده کنیم؟


بهتر است بدانید حسگرهایی که روی چرخ‌های خودرو نصب شده‌اند، چنانچه یکی از چرخ‌ها در شرف قفل کردن باشد، آن را تشخیص می‌دهند. اگر یک چرخ قفل کند، سوپاپ‌های هیدرولیک آزاد می‌شوند تا از فشار ترمزگیری بکاهند ...