دسامبر 15, 2019

چگونه به درستی از ترمز ABS استفاده کنیم؟


بهتر است بدانید حسگرهایی که روی چرخ‌های خودرو نصب شده‌اند، چنانچه یکی از چرخ‌ها در شرف قفل کردن باشد، آن را تشخیص می‌دهند. اگر یک چرخ قفل کند، سوپاپ‌های هیدرولیک آزاد می‌شوند تا از فشار ترمزگیری بکاهند ...


دسامبر 15, 2019

وقتی ترمز گیری به درستی عمل نمیکند چه کنیم؟


راهکارهای پیشنهادی:
۱. عصبانی نشوید. از حرکت زیادی خودداری کنید.
۲. پدال گاز را رها کنید و اگر کروزکنترل دارید، حتماً مطمئن شوید آن را خاموش کرده اید.