وقتی ترمز گیری به درستی عمل نمیکند چه کنیم؟
دسامبر 15, 2019

علت انحراف خودرو به یک سمت هنگام ترمز گیری چیست؟

 
ماشیران لنت

اگر چنین حالتی در خودرو مشاهده شود، نشان دهنده این است که نیروی یکسانی از ترمز به چرخ ها منتقل نمی شود و این بدان معناست که ترمز یکی از چرخ ها عملکرد درستی ندارد. در این حالت خودرو به سمتی که ترمز قوی تری دارد، منحرف می شود. این مشکل می تواند ناشی از چرب بودن سطح لنت و دیسک ترمز به دلیل ریختن روغن ترمز، گریس و . . . بر روی آن، معیوب بودن پیستون ترمز و یا مشکل در انتقال روغن به یکی از کالیپرها باشد. ضمناً اگر از لنت هایی با انواع مختلف در هر چرخ استفاده شود به دلیل متفاوت بودن جنس لنت و توان ترمزگیری متفاوت هر کدام از لنت ها نیز این مشکل بروز می کند. پس باید لنت های استفاده شده در دو طرف یکسان باشد.