چگونه به درستی از ترمز ABS استفاده کنیم؟
دسامبر 15, 2019
عمر مفید لنت
عمر مفید لنت ترمز چقدر است؟
آوریل 5, 2020

روش انتخاب لنت ترمز کفشکی عقب مناسب

 
ماشیران لنت

1.جنس لنت (لقمه) استفاده شده

همانگونه که در پست تفاوت لنت کلافی و پرسی گفتیم بسته به نوع استفاده شما میتوانید یکی از آن موارد را انتخاب کنید.
بسیار به این موضوع توجه نمایید که کیفیت لقمه استفاده شده مناسب باشد از راه تشخیص کیفیت میتوان به ضخامت لقمه استفاده شده توجه کرد، برای مثال:در لنت، تلورانس مجاز ضخامت رویه 3/9 تا 4/2 می باشد که ضخامت کمتر از این از لحاظ فنی مشکلی ایجاد نمیکند اما از نظر طول عمر لنت بسیار کوتاه میشود، اما در موارد ضخامت بیشتر از حد مجاز باعث می شود در هنگام نصب لنت در کاسه چرخ ها به مشکل خورده و حتی بعد از جا رفتن نیز امکان قفل کردن در کاسه چرخ را دارد .

2.نوع ورق استفاده شده در کفشک

در تولید لنت کفشکی 2 نوع مرسوم است:
الف) تولید با کفشک نو
در تولید با کفشک نو ضخامت ورق استفاده شده و نوع جنس آن حائز اهمیت است، مثال: چنانچه در کفشک پراید به جای استفاده از ورق 6/1 روغنی از روق 5/1 سیاه استفاده شود بسیار در کیفیت جوش موثر خواهد بود به حدی که امکان کنده شدن جوش در هنگام استفاده از ورق نامرغوب و نا مرتبط بسیار بالاست.
ب) تولید با کفشک استوک
در روش تولید با کفشک استوک از کفشک های نو تولید شده از قبل استفاده می شود که با بازیابی آن کفشک ها در مراحل تولید اسافاده می شود که به دلیل اینکه در مرحله بازیابی آهن در معرض گرمای بیش از اندازه قرار می گیرد تا رویه از کفشک جدا شود کیفیت جوش را بسیار پایین می آورد که به این دلیل برند ماشیران لنت از این روش استفاده نمی کند.

3.نحوه جوشکاری

همانطور که گفته شد کیفیت جوش بسیار قابل اهمیت است که می شود این کیفیت را با تعداد جوش هایی که روی کفشک وجود دارد بررسی کرد. همچنین نوع جوشکاری کفشک که از نوع پرس جوش یا جوش ارگان نیز بسیار اهمیت دارد

4.نحوه مونتاژ(چسباندن لقمه روی کفشک)

در نحوه مونتاژ کلاف یا لقمه بر روی کفشک بسیار حائز اهمیت استکه از چه نوع چسبی در چه دمایی و در چه فشاری این مونتاژ انجام شده باشد.
مثال: چنانچه از چسب نا مرغوب استفاده شود یا در دما و فشار نا مطلوب پخت شود امکان کنده شدن و عدم تعرمز گیری مناسب را به دنبال خواهد داشت.اگر رویه در دمای بیش از حد مجاز قرار گیرد باعث می شود خاصیت و مرغوبیت خود را از دست بدهد .
همچنین چنانچه چسب مورد استفاده شده در دما و زمان مناسب پخت نشود عملکرد خود را از دست میدهد و باعث جدا شدن لقمه از روی کفشک در هنگام ترمز گیری می شود.