با ماشیران، با اطمینان بران


ملزومات جانبی


پین
اهرم • ابعاد :مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت عقب

پین چاکدار
ال 90 • ابعاد :مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت عقب ال 90

پین چاکدار
سمند ملی • ابعاد :مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت عقب سمند

خار
ناخنی • ابعاد :Q6-Q7-Q8
 • محل نصب :لنت عقب


فنر بلند
موتور CDI • ابعاد : مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت موتور CDI

فنر کوتاه
موتور CG • ابعاد : مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت موتور CG

فنر سمند ملی

 • جنس: فلز-آبکاری شده
 • ابعاد : مطابق با استاندارد
 • محل نصب :لنت عقب سمند