چگونه لنت ترمز مناسب انتخاب کنیم؟
آوریل 5, 2020
نمایندگان
مارس 2, 2022

خطرات آزبست

 
ماشیران لنت

از خطرات آزبست می توان به این اشاره کرد که ، الياف آزبستي كه در هوا رها شده اند اگر تنفس شود و به بخش هاي عميق ريه رود مي تواند باعث آسيب شود. فيبر هاي قابل تنفس كوچك آزبست در شش ها ته نشين مي شوند. مكانيسم ايمني بدن هم نمي تواند اين الياف را هضم كند. اين الياف حتّي مي توانند به پرده جنب(بين شش و قفسه سينه) نيز برسند و باعث بيماري خطرناك سرطان مزوتليوما شوند. به طور كلي بيماري هاي ناشي از آزبست شامل: آزبستوزيس، مزوتليوما، سرطان ريه، ديگر سرطان ها و بايستي توجه داشت بيماري هاي ناشي از آزبست درمان ندارد و فرد پس از مدتي جان خود را از دست مي دهد. معمولاً 15تا 20سال طول مي كشد تا علائم خود را نشان دهند(تنگي نفس، سرفه و ) اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با آزبست حتي مي تواند پس از قطع مواجهه نيز پيشرفت كنند. آزبست نام تجاري چندين ماده معدني است كه به شكل وسيع در تهيه لنت ترمز اتومبيل و برخي مصالح ساختماني به كار ميروند و يكي از آلاينده هاي مهم هوا است. پراكنده شدن ذرات آزبست در هوا و خطرات آزبست سبب ايجاد اختلالات نفسي و ابتلا افراد به بيماريهاي وخيم ريوي ميشود. سابق بر اين آزبست براي حفاظت از آتشسوزي و ايزوله كردن لوله هاي آب گرم، پوشش و نماي ساختمان و لنت ترمز خودروها استفاده ميشد. اما به دليل سرطانزا بودن و خطرات آزبست ، در بسياري از كشورها توليد و استفاده از اين ماده ممنوع شده است.در هر شبانه روز معادل 7تن آزبست يا لنت ترمز در هواي تهران توليد ميشود. استنشاق آزبست يا لنت ترمز از راه تماسهاي شغلي يا محيطي اتفاق ميافتد. آزبست به دليل داشتن ويژگيهاي نسوز بودن و قابليت انعطاف به شكل يك ماده صنعتي با ارزش درآمده است كه براي آن بيش از 3000مورد استفاده شناخته شده است. با هر بار استفاده از ترمز خودرو مقداري از لنت ترمز تحت عمل اصطكاك لنت با كاسه يا ديسك چرخ ساييده شده و آزبست موجود در آن به شكل غبار از درز كاسه هاي چرخ و يا به طور مستقيم از كنار ديسك چرخ به زمين ميريزد و در هوا پراكنده شده و براثر جريانهاي سطحي هواي نزديك به آسفالت خيابان(كه حركت اتومبيلها آن را تشديد ميكند) در محيط شهر پراكنده ميشود.